DeHofvilla

Informatieavond Nieuwbouw Pius X

Op de informatieavond van 1 december hebben de ouders een indruk kunnen krijgen van de nieuw te bouwen school. Op deze avond presenteerde de geselecteerde architect E. Meyer-Viol van DMV architecten de aankomende nieuwbouwplannen. Op de avond zelf was ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, te weten Ivo van Haaren en de projectleider Frans Bouter van Oostelbos van den Berg en een afvaardiging van het bestuur van de WSKO. Over het algemeen hebben we positieve reacties ontvangen. Een aandachtspunt van zowel ouders als buurtbewoners is de verkeerssituatie rondom de school. En ook bij de gemeente heeft dit de aandacht. Heeft u als ouder en/of buurtbewoner een suggestie of opmerking kunt u een e-mail sturen naar info@piusx.wsko.nl

 

Nieuwbouw vervolg

Dinsdag 1 december hebben wij een informatieavond gehad met betrekking tot de nieuwbouw. Deze avond was goed bezocht en de reacties waren overwegend positief. Een impressie van de nieuwbouw kunt u vinden op de website.

Een punt van aandacht was de verkeerssituatie. Ivo van Haaren de afgevaardigde van de gemeente heeft hier meteen actie op ondernomen. Hij heeft bij de gemeente het verzoek neergelegd om een zebrapad bij de school te realiseren, paaltjes te plaatsen zodat er niet overal meer kan worden geparkeerd en gevraagd of er meer controle kan komen op het fout parkeren.

Voor wat betreft de eerste twee punten zal er binnenkort overleg plaatsvinden met Joost Berk van gemeente Westland inzake de noodzakelijke herinrichtingswerkzaamheden.

Ten aanzien van punt 3 heeft er op 7 december al een overleg plaatstgevonden met de werkgroep verkeer en daar is uitgekomen dat de politie vaker gaat controleren op foutparkeren.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrieven..

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrieven..