Groep 3a

Bij ons in de groep leren wij aan het begin van het schooljaar de basisbeginselen van lezen, rekenen en schrijven. Deze worden in de loop van het jaar steeds meer uitgebouwd. Dit doen wij veel bewegend en spelenderwijs en uiteindelijk in het schrift. We werken veel met circuits, zowel in de klas als groepsdoorbroken.

Naast de hoofdvakken, krijgen de kinderen ook gymles, handvaardigheid en nog meer. Ook worden er lessen gegeven uit de sociaal emotionele methode, de vreedzame school.

Naast al dat harde werken, maken we ook tijd voor een moment rust met ‘rustmoment in de klas’. Op die manier creëren we weer ruimte in ons hoofd voor het leren van nieuwe dingen.

We maken er samen een leerzaam en gezellig jaar van!