DeHofvilla

Infoavond Nieuwbouw

De plannen van de nieuwbouw vorderen snel. U heeft ook in de krant kunnen lezen dat wij uiteindelijk toch geld krijgen om onze gymzaal volledig te renoveren. Tevens wordt er geld beschikbaar gesteld voor 16 lokalen.

Graag willen wij u informeren over de laatste stand van zaken. Tevens kunt u de nieuwste tekeningen en moodboards bewonderen.

Donderdagavond 7 juli is de informatieavond over de nieuwbouw.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De presentatie vindt plaats in de gymzaal. De deur gaat open om 19.00 uur en wij starten de presentatie  om 19.30 uur.

Wij kunnen u het definitieve ontwerp laten zien en de resultaten van het onderzoek naar de verkeerssituatie presenteren. 

Wij streven ernaar om de avond om 21.00 uur af te sluiten.  

Om te weten hoeveel stoelen wij mogen klaarzetten, willen wij u vragen om u aan te melden bij de groepsleerkracht, Mieke Hopmans of Astrid van der Ende.

Een berichtje naar info@piusx.wsko.nl met vermelding van het aantal personen is ook voldoende.