bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 16

De Hofvilla

Bijna vakantie.gif

Afgelopen weekend stond voor De Hofvilla in het teken van kampioenschappen!! Wat zijn wij ape-trots op onze winnaars!!! Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.

 

U heeft vast ook gemerkt dat de temperaturen deze week wat aan de hoge kant waren. Gelukkig was de brandweer onze held! Maandagmiddag hebben alle kinderen kunnen genieten van een groot water-feest in het Hofpark. 

 

In de media heeft u wellicht kunnen volgen dat wij druk bezig zijn met het krijgen van meer lokalen. In Wateringen blijft men maar bouwen, maar meer scholen bouwen is er voorlopig niet bij.  Afgelopen maandag heeft Mieke tijdens de gemeenteraadsvergadering ingesproken over het lokalentekort voor onze school. Op dit moment kunnen we nog niet vertellen dat er een oplossing gevonden is voor ons probleem. Natuurlijk geven wij de hoop niet op en gaan door met de zoektocht naar een oplossing. Wij houden u op de hoogte!!!

 

 Volgende week zult u van ons de formatie voor het volgende schooljaar ontvangen met de studiedagen.

Voorlezen.jpg

Leesmonitor

Uit de leesmonitor die is ingevuld door het team en leerlingen van groep 5 t/m 8 is gebleken dat een groot aantal kinderen thuis niet regelmatig wordt voorgelezen. 

Kinderen die het leuk vinden om te lezen of om voorgelezen te worden, gaan vaak later ook zelf veel lezen. Ze genieten van verhalen en kunnen zich helemaal verliezen in de wereld van het boek. We noemen dit ook wel de leesbeleving. Een tweede doel van voorlezen is taalontwikkeling. Voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen is voorlezen de belangrijkste manier om nieuwe woorden te leren en om kennis te maken met de taal van boeken. Dat is van groot belang voor hun taalontwikkeling. Veel kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving krijgen problemen in hun schoolloopbaan omdat ze te weinig woorden kennen en omdat ze het wat formelere taalgebruik van boeken onvoldoende beheersen.

Door regelmatig verhalen te horen (herhaling is goed) vergroten kinderen hun woordenschat en hun kennis van de wereld en bereiden ze zich spelenderwijs voor op het begrijpend lezen. Deze factoren zijn heel bepalend voor de schoolloopbaan. Een kind dat slecht scoort in grammatica of spelling zal daardoor geen lager advies krijgen voor het voortgezet onderwijs; een kind dat achterloopt in begrijpend lezen en woordenschat wel.

Daarnaast is voorlezen een heel gezellig ritueel in het gezinsleven. Kinderen en ouders genieten ervan. Het is een moment van rust en geborgenheid. Het verhaal kan bovendien aanleiding zijn tot gesprekken over grappige voorvallen, avonturen, fantasieonderwerpen, maar ook over emoties zoals bang zijn, boos zijn en verliefd zijn.

Studiedagen 2019-2020

In de vorige nieuwsbrief hebben de studiedagen vermeld gestaan. In dat overzicht heeft de WSKO studiedag niet gestaan. Hieronder vindt u het juiste overzicht.

 

Woensdag 25 september 2019

Maandag 30 september 2019

Woensdag 13 november 2019

Donderdag 30 januari 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Donderdag 28 mei 2020

Woensdag 24 juni 2020

Fotogeld

Fotograaf.png

Deze week hebben alle kinderen de gemaakte groepsfoto mee naar huis gekregen. Wij vragen u om uiterlijk vrijdag 28 juni de foto of het fotogeld ingeleverd te hebben bij de groepsleerkracht.

 

De-Luizenmoeder-Seizoen-1.jpg

Luizen Pluizen

Sinds het programma de Luizenmoeder, zijn de luizenmoeders de bekendste moeders van alle basisscholen van Nederland. Wij zijn als school erg blij met de inzet van deze moeders, want hoe fijn is het dat onze school luisvrij blijft!

 

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar meer luizenmoeders (met doorgroei mogelijkheden 😉), want dat wil iedereen toch worden!!

Graag willen wij op woensdag 3 juli om 13:00 uur voor alle bestaande en nieuwe luizenmoeders een luizen-voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zullen we vertellen over onze nieuwe aanpak, leggen we uit hoe je het beste op luizen kunt controleren en wat de stappen zijn bij het signaleren van luizen/neten.


Graag tot woensdag 3 juli! Het is fijn wanneer u even laat weten of u hierbij aanwezig kunt zijn, zodat we voor alle ouders een plekje in de aula hebben.

U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Marit:

m.duijnisveld@hofvilla.wsko.nl

Schaken NK.jpg

Nederlands kampioenschap schaken

Afgelopen weekend hebben onze Hofse-toppers meegedaan aan het NK jeugd-schaken in Utrecht. Ook hier hebben we onszelf weer goed op de kaart gezet.

Onze kanjers zijn 3e van heel Nederland geworden in de competitie van de groepen 3,4,5.

 

Samuel Bode uit groep 5a is geëindigd op de 3e plaats in de individuele competitie. Dex Hoppzak uit groep 3a is geëindigd de de 2e plaats.

 

Ook op deze kanjers zijn wij heel erg trots!!

School handbal toernooi

Afgelopen zaterdag 22 juni gingen 28 regiofinalisten de strijd met elkaar aan om het Nederlands Kampioenschap Schoolhandbal. In sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem werd er in 3 categorieën gespeeld, meisjes, jongens en dit jaar voor het eerst ook gemengde teams. We hebben veel mooie en sportieve wedstrijden gezien, waar aankomende talenten zich met hun schoolteams konden etaleren, een mooie promotie van de handbalsport.
Naast het spelen van wedstrijden konden alle schoolteams in de ochtend per toerbeurt kennis maken met Luc Steins, onze International (ooit Nederlands Kampioen Schoolhandbal).

De prijzen werden per categorie uitgereikt aan:


Jongens 

1e plaats de Hofvilla uit Wateringen!!!!!!!!!!!!!!

2e plaats de Parel uit Roden

3e plaats de Hogenkamp uit Doetinchem

4e plaats Gaanderwijs uit Gaanderen

 

Wij zijn echt enorm trots! De jongens hebben afgelopen week een heerlijke taart gekregen van het WSKO voor hun top-prestatie.

NK 1.jpg

Schoolmelk

schoolmelk.jpg

Aanmelden (of afmelden) voor schoolmelk kunt u als ouder (verzorger) zelf regelen via de site: Iedereen fit op school.nl. De schoolmelk wordt geleverd via Campina. Bij ons op school drinken de kinderen allemaal halfvolle melk.
Zodra de aanmelding binnen en verwerkt is bij "Iedereen fit op school" dan krijgt onze school en daarna de juf een bericht dat uw zoon of dochter in de ochtend of in de lunchpauze melk mag drinken.

Talenten app

In een vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een digitaal talentensysteem, een zogenaamde talenten-app. In de ontwikkeling van deze app hebben we weer een nieuwe grote stap gemaakt waar we erg blij mee zijn.

 

U ontvangt deze week een mail van 'Schooltalent'. In deze mail wordt u gevraagd om uw account te activeren. Zoals u begrijpt is deze app nog volop in ontwikkeling. Het zou fijn zijn als u de moeite wilt nemen om uw account te activeren. Het gaat dan vooral om uw profielgegevens en uw talenten.  

WSKO.png

Wij zoeken...

... bibliotheek-ouders

Voor de uitleen van onze schoolboeken zijn wij op zoek naar ouders die ons team willen komen versterken. Mocht u hier interesse in hebben kunt u zich wenden tot Melisande Schurmann (m.schurmann@hofvilla.wsko.nl).

 

... discmans

In het nieuwe schooljaar wordt onze huidige Plusklas in een nieuw jasje gestoken, de zogenaamde talentenklas. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.

Nu zijn wij op zoek naar discmans. Mocht u thuis er nog eentje hebben liggen dan houden wij ons aanbevolen. U kunt deze dan inleveren bij het directiekantoor.

 

... Voorzitter GMR

 Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u.

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde geweest zijn:


- Aansluiting Jozefschool Schipluiden bij de WSKO

- AVG (Privacyverklaring)

- Koersplan WSKO en de opvolging daarvan

- Formatieplan (jaarlijks terugkerend)

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Laura Piket, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).

Belangrijke data

Agenda.jpg

3 juli:   Inloopochtend groep 1-2

12 juli: Afscheidsavond groep 8

15 juli: Portfolio mee naar huis

16 juli: Speelgoedmiddag groep 1-2

18 juli: Doorschuif-uurtje nieuwe groep 13.45 uur tot 14.30 uur

19 juli: Start zomervakantie 11.30 uur

 

2 september: Start nieuwe schooljaar

RABO DIKKE BANDEN RACE flyer2019.pdf

Rabo Dikke Banden Race

De Rabo DIkke Banden Race is voor jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar die geen lid zijn van een wielervereniging, want dan ben je te goed getraind. Er wordt gereden in verschillende leeftijdsgroepen, zodat je tegen kinderen van je eigen leeftijd fietst. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen de jongens, en de meisjes tegen de meisjes.

Lees meer

2Sur5 Summercamp

Een zomerkamp met 2sur5, wie wil dat nou niet? Met 15 jaar ervaring in het organiseren van kampen en programma's, kunnen we garanderen dat onze kampen volledig zijn gericht op veiligheid, vertrouwen en een onvergetelijk avontuur. 

Lees meer
VakantieBieb.pdf

VakantieBieb

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek.

Lees meer
 
Vogelvoer maken 1/2f
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden