bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 2

De Hofvilla

Het schooljaar is nog maar net gestart, maar achter de schermen is de werkgroep van de kinderboekenweek alweer druk aan de slag. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

 

Binnenkort ontvangt u ook de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken met de groepsleerkracht. Uw zoon of dochter is ook aanwezig tijdens dit gesprek. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de talenten van het kind en uw eigen talenten. Ook wordt er gesproken over het welbevinden en wordt er gekeken naar de focusdoelen voor de komende periode. Door samen in gesprek te gaan kunnen we uw kind het beste begeleiden. 

 

We merken dat er nog veel ouders zijn die 's morgens bij het wegbrengen met de kinderen mee naar binnen lopen. Wij willen u vragen om uw zoon of dochter vanaf groep 3 alleen naar binnen te laten gaan. Ook willen we u vragen om de juiste in- en uitgang te gebruiken i.v.m. drukte en opstoppingen.

 

kinderboekenweek.jpg

Jantje Beton

Jantje Beton.jpg

Vorige week woensdag hebben alle kinderen een loten-boekje mee naar huis gekregen. Als het goed is zijn de kinderen druk bezig met de verkoop van deze loten. Ze hebben nog de tijd om te verkopen t/m 25 september. Alle boekjes moeten donderdag 26 september ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht.

 

HELPT U DE KINDEREN OOK MEE MET DE VERKOOP!!

 

Van de opbrengst is 50% voor de school en 50% voor de projecten van Jantje Beton.

Ouderbijdrage en schoolreis

 

Vorige week heeft u van de oudervereniging een email ontvangen met een betaallink voor het overmaken van de ouderbijdrage (€ 52,50).

Wij willen u met klem vragen om de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken. Mocht u in het bezit zijn van een Ooievaarspas of Westlandpas, komt u deze dan zo snel mogelijk scannen bij Astrid op dinsdag, woensdag of donderdag.

 

Gezonde School.jpg

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Wij hebben inmiddels bijna 2 themacertificaten met onze school behaald. De komende drie jaar mogen wij ons dan als eerste school van Wateringen een Gezonde School noemen!!! Hier zijn wij erg trots op. Binnenkort wordt het vignet naast de voordeur geplaatst!

 

De Hofvilla is ook genomineerd voor de Inspiratieprijs 2019!! U stemt toch zeker ook op ons?!

 

 https://www.gezondeschool.nl/form/stemformulier-inspiratieprijs-ge

Wij zoeken...

... een ouder Nederlandse taal

Wij zijn op zoek naar een ouder(s) die een leerling kan ondersteunen in het leren van de Nederlandse taal. Het aanleren van de Nederlandse taal leert men vooral door het bekijken van plaatmateriaal en het praten hierover. Mocht u hier interesse in hebben loopt u dan even binnen bij de directie. Het gaat om een paar uurtjes per week. 

Krentenbaard

Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie, daardoor is krentenbaard zeer besmettelijk. Het komt vooral voor bij jonge kinderen. De ontsteking zit meestal rond de neus of mond. Er komen wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes, die kunnen jeuken. 

 

Omdat krentenbaard zeer besmettelijk is hebben wij als beleid dat wanneer kinderen open blaasjes / wondjes hebben, zij niet naar school mogen komen. Ook wanneer er wondjes op plekken zitten die makkelijk open te stoten zijn mogen kinderen niet naar school komen.

Kinderboekenweek

Woensdag 2 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema 'Reis je mee?'

In deze periode gaan we weer veel leuke activiteiten rondom dit thema doen. Alvast een tipje van de sluier....

De groepen 1 en 2 krijgen bijvoorbeeld bijzondere figuren op bezoek, de groepen 3 t/m 5 krijgen een prachtige presentatie te zien en de groepen 6 t/m 8 gaan luisteren naar reisverhalen over verre landen. 

 

Op Woensdag 9 oktober is er een boekenmarkt van 12:00 - 13:00 uur. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen dan op een kleedje hun boeken die ze niet meer lezen verkopen. Neem deze dag vooral muntgeld mee!! De kinderen mogen dus een kwartiertje eerder worden opgehaald om vervolgens samen met hun vader, moeder, opa of oma langs de boekenkleedjes te lopen.

 

Donderdag 10 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. U bent welkom van 17:00 - 18:30 uur om van alles te bekijken. Ook zal er een fotospeurtocht zijn waaraan de kinderen kunnen deelnemen.

Op het schoolplein aan de achterkant organiseren we een heus food-festival voor en door ouders!! Hier kunt u tegen een klein bedrag allerlei lekkere hapjes proeven vanuit verschillende landen. 

Mocht u nu ook lekkere hapjes willen maken, schrijft u zich dan nu in!!! Bij de directiekamer hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden. Wij hebben er nu al trek in. 

kbw.png

Chromebook en Snappets

In de vakantie zijn er weer veel nieuwe Chromebooks en Snappets geleverd op school. Wij willen graag mee gaan in de ontwikkelingen in dit digitale tijdperk. De aanschaf van deze devices is echter ook een grote kostenpost voor de school. In de klas hebben alle leerkrachten met de kinderen gesproken over hoe er omgegaan moet worden met deze kostbare devices. Alle kinderen ondertekenen binnenkort ook een contract waarin zij beloven zich aan de opgestelde regels te houden.

Wanneer kinderen niet zuinig omgaan met de devices of deze moedwillig kapot maken nemen wij contact op met de ouders, de kosten die in rekening gebracht worden zijn € 150.

Inschrijven broertjes / zusjes

Laatste oproep:

Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die nog niet ingeschreven staan voor het komende schooljaar (2020-2021) dan verzoeken wij u dringend dit met zeer grote spoed te doen. Het schooljaar 2020-2021 zit nu al helemaal vol.

Bij een te late inschrijving kunnen wij GEEN plaats meer garanderen!

Bijdrage overblijf

In de eerste week van oktober krijgt u via de email een betaallink voor de overblijf bijdrage. Houd uw mail dus goed in de gaten.

Fotograaf.png

Schoolfotograaf

Op maandag 28 en dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf weer. Van ieder kind wordt ook weer een portretfoto gemaakt. Alle groepen gaan op de klassenfoto en ook worden er broertjes en zusjes foto's gemaakt. 

Wanneer u ook nog kinderen heeft die nog niet op school zitten kunnen ook zij op de foto. Hier komt een intekenlijst voor. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.  

Belangrijke data

Agenda.jpg

23 september:   Informatie avond groep 8

23 september:   Start van de week van het Bewegend Leren

24 september:   Schoolreis / kleuterfeest

25 september:   WSKO Studiedag - alle leerlingen vrij

26 september:   Kennismakingsgesprekken

27 september:   Techniekdag groep 7 en 8

30 september:   Studiedag - alle leerlingen vrij

1 oktober:         Kennismakingsgesprekken

2 oktober:         Start kinderboekenweek

3 oktober:         Buurtetentje

3 oktober:         Kennismakingsgesprekken

5 oktober:         Dag van de leraar

Thema avond Puberbrein

Wat gaat er om in het puberbrein? 
Tijdens deze thema avond is er een spreker die ons meeneemt in de wereld
van het puberbrein. Vervolgens zijn er professionals die over de
bovenstaande onderwerpen met u in gesprek gaan.

Lees meer
Kindermiddagen.pdf

Knutselen bij de Hofdames

De Hofdames organiseren al jaren het knutselen voor de kinderen op de woensdagmiddag in de Hofboerderij te Wateringen. 

Deze middagen zijn voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar.

Lees meer
 
Vogelvoer maken 1/2f
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden