bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 6
kerstgroet.png

Bedankt!

Zo aan het einde van het jaar willen wij ook alle ouders, opa's, oma's, sponsoren, MR en OV hartelijk bedanken die ons dit eerste deel van het schooljaar met zoveel zaken geholpen hebben. Er zijn mooie ateliers gegeven, veel ouders hebben meegedacht en we hebben samen weer mooie resultaten behaald. Bovendien groeien ook wij van alle complimenten die we krijgen, dankzij jullie!!

De Hofvilla

Nog even en het jaar 2019 is weer voorbij. Een jaar vol mooie herinneringen, mijlpalen, fijne momenten en ook verdrietige momenten. Morgen begint om 11.30 uur de kerstvakantie. Wij wensen iedereen dan ook een mooie en warme tijd toe en zien iedereen graag weer op maandag 6 januari!!! 

 

De kerstvakantie krijgt nog een extra gouden randje, omdat de opbrengst van Jantje Beton inmiddels ook bekend is. We hebben samen een bedrag opgehaald van in totaal € 6996. Wat een super opbrengst en wat zijn wij trots op de kinderen!!! Van dit geld wordt o.a. een schaaktafel gekocht voor op het schoolplein. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton zelf. Wij houden zelf dus € 3498 over.

De opbrengst van de verkochte hapjes bij de afsluiting van de kinderboekenweek was € 504.

Parro

Parro.png

Op school werken wij met het administratiesysteem ParnasSys. U ontvangt onze mail ook via dit systeem.

Parnassys heeft een app ontwikkeld, genaamd Parro, waarmee wij op een hele eenvoudige en snelle manier zaken aan u kunnen communiceren of met u kunnen delen. Ook kunt u via deze app intekenen voor de geplande oudergesprekken.  

U hebt als ouder een account nodig voor Parro. De leerkracht van uw kind(eren) zal u hiervoor per mail uitnodigen na de kerstvakantie. U krijgt dan ook een mail met daarin verdere informatie. Tot de voorjaarsvakantie zullen wij nog gebruik blijven maken van Klasbord, daarna schakelen we volledig over op Parro.

Ateliers

Voor de komende atelierrondes op donderdag 9,16 en 23 januari en maandag 3,10 en 17 februari hebben we nog ruimte voor een ouder of ouders die een atelier kunnen verzorgen. Dit zou kunnen voor de middenbouw (groep 4 en 5) of de bovenbouw (groepen 6,7 en 8). Een combinatie van beide bouwen is natuurlijk ook mogelijk.
Gezamenlijk zullen we een draaiboek opstellen en afspraken maken.


Lijkt het u leuk en ziet u dit op korte termijn zitten, dan vernemen wij dit graag van u per mail.

C.dekoning@hofvilla.wsko.nl of M.Eijgermans@hofvilla.wsko.nl

Lego League

LL.png

Zaterdag 14 december hebben we met onze school meegedaan aan de 11de Westlandse First Legoleague. Een fantastische, drukke maar superleuke dag. Twee teams van onze school deden mee aan de wedstrijd, team Magic Masters en team Legobots. Op vier onderdelen werd gestreden; robot op de wedstrijdtafel, programmeren van de robot, samenwerken en project. Daarnaast een extra prijs voor het meeste publiek. We hadden bij de tweede presentatie veel publiek maar net te weinig voor de prijs. Volgend jaar hopelijk meer publiek!
De prijsuitreiking was spannend. Team Magic Masters won de derde prijs bij de technische jury, het programmeren van de robot! Gefeliciteerd!
Hoeks future lab was over alle onderdelen de beste, zij gaan door naar de Benelux finale in Breda. De tweede en derde worden bekend gemaakt op de facebook pagina van first lego league westland.
Volgend jaar hopen we weer mee te gaan doen!

Kunst.jpg

Kunst na school

Afgelopen week was de laatste les van het eerste blok van de buitenschoolse cursussen.
De kinderen van de eerste groep zijn aan het werk geweest met allerlei materialen en hebben ontdekt dat je hiermee hele mooie en vooral fantasierijke kunstwerken mee kan maken. De tweede groep is aan het werk geweest met één project van speksteen.

De laatste les zijn de kunstwerken tentoongesteld op de trap en mochten de ouders een kijkje nemen.
De kinderen vonden deze cursus heel erg leuk en hebben heel enthousiast gewerkt. Eén van de leerlingen is er nu ook van overtuigd dat hij later als hij groot is kunstenaar gaat worden!

 

In januari gaat het volgende blok van start: Speel mee op een djembé en Percussie dat swingt de pan uit! Er is nog plaats voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8!
De kinderen kunnen zich aanmelden bij Astrid van der Ende.

zelfstandigheid.jpg

Zelfstandigheid kinderen

Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen. Stimuleren van zelfstandigheid van kleuters en schoolkinderen is dan ook belangrijk. Als kinderen de ruimte en het vertrouwen krijgen, zullen zij normaal gesproken met beide handen de kans grijpen om zelfstandig te zijn.

De basisvaardigheden voor zelfstandigheid zijn het zelf kunnen eten, aankleden, wassen en naar het toilet gaan. Voor de schoolrijpheid is een bepaalde mate van zelfstandigheid noodzakelijk.

 

Ook het zelfstandig naar binnen gaan van de klas hoort hier bij. Wij merken dat veel ouders van de kinderen uit groep 1-2 mee de klas ingaan met het kind. 

Wij willen u vragen om afscheid te nemen op de gang en uw kind alleen de klas in te laten gaan. Op deze manier kan de leerkracht om 8.30 uur starten met de les. Ongeveer één keer per maand is er een inloopochtend voor u als ouder. Op deze momenten bent u natuurlijk van harte welkom in de groep van uw kind.

 

De kinderen in groep 3 gaan na de herfstvakantie alleen de school binnen en nemen dus op het plein afscheid van u. 

Vreedzame school

VZS blok 4.jpg

Blok 4: We hebben hart voor elkaar.

 

In blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. Hoe we ons gedragen wordt in hoge mate geleid door gevoelens. De afgelopen tijd is steeds meer aandacht ontstaan voor de 'emotionele' intelligentie als sleutel voor maatschappelijk succes. Ook het zelfbeeld en zelfvertrouwen worden beïnvloed door de wijze waarop mensen om kunnen gaan met gevoelens. We streven naar een klimaat in de klas en in de school waarin iedereen zich prettig voelt en een zorgzame houding heeft ten opzichte van elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in kunnen leven in de gevoelens van anderen.

Schoolfotograaf 2020

De schoolfotograaf komt in het schooljaar 2020-2021 op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober. Zet het alvast in de agenda!

Atelier sinterkerst.jpg

Atelier blog

ATELIER SINTERKERST
Het eerste atelier was nog vóór 5 december. Dit atelier stond daarom natuurlijk in het teken van Sinterklaas. De kinderen werden verdeeld in drietallen: in ieder drietal zat een kind van groep 6, een kind van groep 7 en een kind van groep 8. Samen hebben ze verschillende opdrachten gemaakt om zichzelf te bevrijden uit de escaperoom. Samenwerking stond natuurlijk centraal!
Bij het tweede atelier was Sinterklaas alweer vertrokken naar Spanje en waren de klassen al helemaal versierd in kerstsfeer. Ook hier werd er in drietallen samengewerkt om te ontsnappen uit de escaperoom. Er moest onder andere gepuzzeld worden, een rebus kraken en de weg vinden in het doolhof.
Tijdens het derde atelier gingen de kinderen zelfstandig aan de slag. Ze kregen vragen over Kerstmis in drie verschillende categorieën: film, muziek en traditie. Eerst werden er vragen gesteld aan de kinderen. Als ze het antwoord direct wisten, dan konden ze het antwoord opschrijven. Wisten ze het antwoord niet, dan moesten ze de vraag in steekwoorden opschrijven. Nadat alle vragen gesteld waren, mochten de kinderen met behulp van een chromebook aan de slag om alsnog de antwoorden te vinden. Op deze manier verhogen de kinderen ook nog hun computervaardigheden!

Belangrijke data

Agenda.jpg

6 januari:    Weer naar school

9 januari:    Spreekuur Femke Verschoore (SKT)

13 januari:  MR

14 janauri:  Groep 8B Humanity House

14 januari:  Inloopochtend

14 janauri:  Vergadering OV

23 januari:  Buurtetentje

23 januari:  Groep 3A en 3B Mesdag Collectie

24 januari:  Groep 8 vrij

24 januari:  Vergadering leerlingenraad

 

 

Flyer Fitcamp DEF.PDF

FitCamp Westland

Ben jij in de leeftijd van 10 – 18 jaar en woon je in Westland of Hoek van Holland? Zou je graag een gezonde leefstijl eigen willen maken?
Dan is FitCamp Westland iets voor jou!

Lees meer
 
Adventviering 2019
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden