bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 4

De Hofvilla

Afgelopen woensdag hebben we weer een team-studiedag gehad. Deze dag stond o.a. in het teken van het verder ontwikkelen van het portfolio en de daarbij behorende gesprekken. We hebben met z'n allen weer mooie stappen kunnen zetten.

 

Zo gaan de leerkrachten de komende periode in gesprek met de kinderen, dit zal veelal nog individueel gebeuren. Tijdens dit gesprek formuleren de leerkracht en het kind een focusdoel op het gebied van rekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn; Ik kan lengte en omtrek meten met een linaal. Bij dit doel wordt een 'focusdoel-formulier' ingevuld. Hierin staat bijvoorbeeld op welke manier er aan het doel gewerkt gaat worden en wanneer het kind het doel behaald wil hebben. Wanneer het kind zijn of haar doel bereikt heeft komt hiervan een bewijsstuk in het portfolio. Op deze manier worden de kinderen zich meer bewust van wat ze gaan leren, hoe ze dit gaan leren en zijn ze extra gemotiveerd om hun focusdoel te behalen, omdat het door hun zelf gekozen is.

Na de kerstvakantie zult u een uitnodiging krijgen om in te tekenen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen 15 minuten duren. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de inhoud van het portfolio en dan met name over het focusdoel. Ook komt ons sociaal-emotioneel volgsysteem Zien! aan bod. De Cito / DIA resulaten worden aan het eind van het gesprek besproken en de uitdraai hiervan krijgt u mee naar huis. 

De kind-ontwikkel-gesprekken worden verspreid over een periode van twee weken, na schooltijd.

 

De komende periode wordt er in de groepen 3 t/m 8 gesproken over de inzet en verwerking van de weektaken.

S691718-3-de-zak-van-sinterklaas-blauw-1.jpg

Sinterklaas

Vol verwachting klopt ons hart.....

Zaterdag 16 november komt onze Goed Heiligman aan in Nederland. Dit jaar komt hij niet aan met de stoomboot, maar met een heuse stoomtrein. Al is de vraag natuurlijk wel weer of het allemaal goed gaat komen. Sinterklaas zal dit jaar voor het eerst op zijn nieuwe paard Ozosnel gaan rijden. Als dat maar goed gaat......

 

Op school zullen we dit feest ook weer groots vieren op donderdagochtend 5 december. Als we geluk hebben heeft Sinterklaas ook tijd om onze school te bezoeken samen met zijn pieten. Alle kinderen zijn deze dag vrij vanaf 12.00 uur, zodat er thuis ook gefeest kan worden.

 

De groepen 5 t/m 8 helpen Sinterklaas dit jaar door een surprise voor elkaar te maken. Dit jaar zullen we voor het eerst een surprise-tentoonstelling houden in de aula en in de klassen. Op woensdag 4 december mogen de ouders van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen kijken bij deze tentoonstelling vanaf 12.00 uur.

 

Omdat er vast veel kinderen later naar bed zullen gaan op 5 december starten we vrijdag 6 december een uurtje later, om 9.30 uur dus. 

Wij zoeken...

kerst.png

... leerkrachten

Wij weten dat de spoeling erg dun is, maar we doen toch een oproep. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's, met name voor de midden en bovenbouw. Mocht u iemand weten, laat die persoon dan graag contact met ons opnemen.

Wellicht kunt u onze oproep op facebook ook delen?!

 

 

... Kerst-versier-ouders

Op vrijdagochtend 6 december vanaf 9.30 uur willen wij onze school weer in kerstsfeer brengen. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die dit voor ons willen doen. Het gaat dan om de algemene ruimtes, zoals de gangen en de aula. 

Wij zorgen voor een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers erbij! U kunt zich aanmelden op de lijst bij het directiekantoor. Vele handen maken licht werk!!

Ziekmelden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school toe,dan kunt u de ziekmelding doen via afmelden@hofvilla.wsko.nl.

Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar, maar vaak is het rond 8.00 uur  spitsuur en kunnen wij niet alle ziekmeldingen telefonisch aannemen. 

Oudervereniging

De oudervereniging zoekt...

 

Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die graag willen meedenken over de activiteiten die de oudervereniging organiseert en daarbij ook kunnen
helpen met de uitvoering daarvan.
De oudervereniging is betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld de schoolfotograaf, de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, activiteiten rondom Pasen, de schoolreis en het jaarlijkse kenniscafé.

De oudervereniging vergadert ongeveer zeven keer per jaar op wisselende avonden. 

Wilt u ook uw talenten inzetten binnen onze oudervereniging? 

Meldt u zich dan aan bij meester Dick (gr 4C) of bij juf Annette groep (groep 4A).

ov.jpg
SkillsIn.png

SkillsIn

De afgelopen periode zijn onze talentcoördinatoren achter de schermen druk in de weer geweest om een app te laten ontwerpen. Deze app heeft de naam SkillsIn gekregen. In deze app komen alle sterke punten te staan van de ouders en leerkrachten. De ateliers worden dan ook via deze app ingepland en voorbereid. De leerlingen schrijven zich via deze app in voor de ateliers, dit vindt plaats op school. Binnenkort volgt er meer informatie over de precieze werking van de app.

Overblijfgeld en ouderbijdrage

Een aantal weken geleden heeft u van de oudervereniging een email ontvangen met een betaallink voor het overmaken van de ouderbijdrage (€ 52,50).

 

Via Astrid heeft u een mail gekregen met een digitale betaallink voor de overblijfkosten (€ 125,-).

Wij willen u met klem vragen om de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken. Het schoolreisje is tenslotte al geweest en dus voor een gedeelte bevoorschot. Mocht u in het bezit zijn van een Ooievaarspas of Westlandpas, komt u deze dan zo snel mogelijk scannen bij Astrid op dinsdag, woensdag of donderdag.

foto.png

Schoolfotograaf

Vandaag zijn de inlogkaartjes voor de schoolfoto's uitgedeeld. U kunt via de site www.fotokoch.nl inloggen en daar de foto's bekijken en bestellen.
U kunt ook zelf een andere achtergrond uitkiezen. Alle bestellingen lopen via de fotograaf en u krijgt de foto's thuis gestuurd.

Er loopt ook een actie: als u binnen 10 dagen bestelt dan ontvangt u de groepsfoto gratis!

Ingezonden brief

de Hofvilla is een school in wateringen. Ze werken op snappets maar ook op papier.Daar doen ze atelier dat is heel erg leuk. We kunnen zelf kiezen wat we doen. En je kan er wat van leren.Wij zitten bij juf Mariska in de klas dat is 5a. wij hebben altijd de schuifdeur open dat betekent dat we samen werken met 5b .Daar werken sommige kinderen in een map. De meerwerk kinderen en de talentenklas. Bij ons in de klas zitten 25 kinderen .Wij leren heel veel we doen ook heel veel leuke dingen. We gaan soms in de middag naar buiten. Maar alleen als we goed gewerkt hebben. Als we klaar zijn met onze snappets voor de rest van onze dag. Moeten wij hem uitschakelen en op de kast leggen. We hebben ook houders voor onze snappets en die moeten wij dan ook inleveren. We hebben ook 3 koptelefoons. Die mag je op doen als je last heb van het lawaai .Sommige mensen hebben er zelf een die hoeven ze niet te delen. Maar je mag je koptelefoon niet op als de juf iets aan het uitleggen is. Behalve als je zelfstandig aan de slag mag. Soms mag je ook op de gang. Je mag ook sloffen in de klas. Want je moet je schoenen uit in de klas zodat de klas niet vies woord. En als we spelling gaan doen op snappet doen we een dictee op papier van 5 worden. We hebben een hele lieve juf. Op dinsdag hebben we gym en ook op vrijdag. We hebben 15 jongens in de klas en 10 meiden. Als we binnenkomen moeten we weektaak doen. Als je daar mee klaar ben moeten we lezen of werken in onze blauwe map. We hebben ook taken. Dit is echt de leukste school!!!!!!!!!!!!!!!!!! We gaan naar school met alle plezier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niet alleen onze juf is tegek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alle juffen en meesters zijn super aardig voor bij de Hofvilla. En echt de directrice is echt geweldig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Jennifer Geluk en Milou Bellekom Groep 5A

Schaken

Afgelopen woensdag 6 november zijn de eerste schaak voorrondes gehouden op de Mariaschool. Er deden in totaal 10 teams mee.

Het was een gezellige middag die sportief verliep. Na afloop kregen alle spelers een vaantje als aandenken aan dit 33e Westlandse scholenkampioenschap. Er werden in totaal zes ronden gespeeld.

De wedstrijden waren vooral heel spannend. De Hofvilla deed met 4 teams mee en was duidelijk de sterkste school: het eerste team won en het tweede team werd tweede. 

Er waren 3 spelers die al hun wedstrijden wisten te winnen: Dimitris Gkilkas, Niek van der Veen en Milan van der Helm.

Nieuws uit de parochie

Op zondag 24 November om 9.30 uur is er Kleutervertelviering in de st. Josephkerk (de Kolenkit).

Er wordt op eenvoudige wijze een bijbelverhaaltje verteld en er wordt gezongen met elkaar.

Een mooie manier om uw kind iets mee te geven van Geloof, Hoop en Liefde.

Dus ouders, neem uw kleuters bij de hand en kom naar de St. Josephkerk!

Belangrijke data

Agenda.jpg

16 november     Aankomst Sinterklaas

22 november     Spelletjesmiddag groep 1-2

26 november     Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8

28 november     Spreekuur Femke Verschoore

29 november     Inloopochtend groep 1-2

2 december       Start atelier cyclus 3

4 december       Start atelier cyclus 4

5 december       Sinterklaasfeest tot 12.00 uur!

6 december       School begint om 9.30 uur

6 december       Speelgoedochtend groep 1-2   

Nieuws vanuit WSKO

Enige tijd geleden maakte Jos van der Ende bekend dat hij per 1 oktober 2020 met pensioen gaat. Dit betekent een belangrijke verandering voor WSKO. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht is gewijzigd. Met deze nieuwsbrief wil de Raad van Toezicht allen die aan WSKO zijn verbonden nader informeren over deze ontwikkelingen.

Lees meer
 
Bewegend leren
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden