bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 9

De Hofvilla

Koning Winter laat zich af en toe zien waar we dan ook volop van genieten. Binnen is het gelukkig lekker warm en zijn we samen met de kinderen druk in de weer met de portfolio's en de gesprekken daarover.

De leerkrachten begeleiden de kinderen in dit proces door met hen in gesprek te gaan en te kijken of de gestelde doelen behaald zijn. Natuurlijk worden er ook weer nieuwe leerdoelen geformuleerd voor de komende periode. De portfolio's gaan mee naar huis op donderdag 14 februari. U kunt deze dan thuis met uw kind inkijken en bespreken.

U heeft inmiddels allemaal een link gekregen voor het intekenen voor de kind-ontwikkel-gesprekken. 

 

De laatste tijd merken we dat er behoorlijk veel kinderen te laat op school komen. Wilt u zich ook houden aan de schooltijden, dan kunnen de lessen op tijd beginnen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over de zelfstandigheid van kinderen. De basisvaardigheden voor zelfstandigheid zijn het zelf kunnen eten, aankleden, wassen en naar het toilet gaan. Voor de schoolrijpheid is een bepaalde mate van zelfstandigheid noodzakelijk.

Gelukkig zien we dat veel ouders hiermee aan de slag zijn gegaan. 

 

Vanaf maart gaan er zes collega's een cursus volgen op het gebied van rekenen. Het cursusprogramma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven, zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Deze curus is een mooie aanvulling op het onderwijs dat wij bieden.  

winter.jpg

Overgang van CITO naar DIA

Vorig jaar is de WSKO overgestapt naar de DIA-eindtoets voor de leerlingen van groep 8. De ervaringen die we vorig jaar hebben opgedaan zijn erg positief. De toets wordt met de computer gemaakt. Dit maakt het mogelijk om in te spelen op het niveau van een leerling; de moeilijkheid van de toets past zich aan, aan de gegeven antwoorden van de leerling. Daarnaast neemt de toets minder tijd in beslag.

Dit jaar hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om partnerschool van Diatoetsen te worden. Aan de ene kant helpen wij DIAtoetsen om hun leerlingvolgsysteem verder te ontwikkelen en aan de andere kant kunnen wij nu al gebruik maken van de leerlingvolgsysteemtoetsen die zij al hebben ontwikkeld. Concreet houdt dit in dat de groepen 6 tot en met 8 met de toetsen DIAtekst en DIAwoord werken, die in de plaats komen van de CITOtoets begrijpend lezen. Dit zult u bij de resultaten in parnassys terug kunnen vinden.

In de komende jaren zullen we schoolbreed geleidelijk overgaan op de DIAtoetsen voor spelling en rekenen in de bovenbouw, waarna ook alle toetsen voor de onderbouw volgen.

Waarom zijn wij zo enthousiast? Ten eerste omdat de afname voor de leerlingen heel makkelijk is, ze ook vragen op hun leerniveau krijgen en er voor de meeste toetsen een voorleesfunctie voor dyslecten komt. Ten tweede bieden deze toetsen ons veel meer diagnostische informatie, zowel op leerling-, groeps- en schoolniveau. Zo worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in kaart gebracht en kan de leerkracht in de groep nog beter aansluiten bij het niveau van de leerling.

Stakingsoproep vakbond

De directies van WSKO hebben deze week in gezamenlijkheid besloten om niet mee te doen aan de oproep van hun vakbond (Algemene Vereniging Schoolleiders) om in de week van 4 tot en met 8 februari de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Opzet was om hiermee te benadrukken dat er onevenredig veel tijd en werkdruk ontstaat om vervangingen te organiseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een groep over andere klassen, intern begeleiders voor de klas te zetten, het naar huis moeten sturen van klassen. Zowel directies als bestuur onderkennen dit probleem, maar willen kinderen en ouders er in dit geval niet mee confronteren. Er zal dus alles aan gedaan worden om bij ziekte van werknemers de kinderen binnen de school op te vangen. Het kan in deze week wel voorkomen dat in uitzonderlijke situaties onze school niets anders kan dan uw kind wel naar huis te sturen, maar u wordt hierover altijd geïnformeerd. Over een eventuele landelijke staking op 15 maart a.s. hoort u nog van ons.

Lego League

Zaterdag 2 februari is het alweer zo ver en zal de Junior First Lego League Westland plaatsvinden bij ISW Hoogeland in Naaldwijk.

 

Van onze school doen er 5 leerlingen mee uit de groepen 4 en 5.

We hopen op veel publiek deze dag, om onze toppers aan te moedigen. Uiteraard zijn broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en opa’s en oma’s van harte welkom om mee te komen. In het side-event valt genoeg te beleven. Je kunt bouwen met Lego, Dash & Dot robots programmeren of je vermaken met Stocs en WeDo. Ook een Meet & Greet met de Hoekse Druppies of een bezoek aan de projectjury is interessant. Het belooft een mooie zaterdag te worden. 

LL.png

Schaakkampioenen

schaken.jpg

Finale 32e Westlandse Basisscholenschaakkampioenschappen.

Op woensdagmiddag 16 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk.

Zoals verwacht werd titelverdediger Hofvilla 1 met overmacht ongeslagen kampioen! Hofvilla 2 heeft met 1 bordpunt meer de 2e plaats behaald.  

 

De eerste vier teams mogen door naar de halve finale op zondag 17 februari. Wij wensen onze kanjers veel succe op 17 februari.

Ateliers blog

Hallo ik ben Lucas uit groep 8a en heb zelf een atelier gegeven aan de middenbouwgroepen.


Mijn atelier ging over drummen en vond dat erg leuk om te doen. Ik heb hun verschillende dingen geleerd zoals: maten ritmes soorten muziek en de functie van een drummer.

Er waren zes kinderen uit de middenbouw en ze hadden het erg naar hun zin, de meesten willen ook op les dankzij mijn atelier. Ik zou het wel graag vaker willen doen, want ik vond het erg leuk.

Zij zijn ook verder verdiept in de muziek. Ze hebben ook een kleurplaat ingekleurd, en kregen ook een drum diploma. En ik zou mijn atelier ook wel graag aan de bovenbouw willen gaan geven.

Het atelier begon om 10:00 tot 11:00 uur. Er willen ook steeds meer kinderen bij mij muziek maken.

Ik was er elke dag erg enthousiast over om mijn atelier te geven, de kinderen waren ook helemaal druk maar leuk druk.

Eerst wou mijn vader het atelier geven maar kon niet want hij had het erg druk op zijn werk, dus zij hij tegen juf Mieke dat ik ook talent had in muziek, dus mocht ik het gaan geven.

Er waren al grote plannen voor mijn atelier erg veel. Ik wil dankjewel zeggen tegen juf Miechelle dat zij mij heeft geholpen.

Het zal ook leuk zijn om weer zo’n atelier te geven met mijn gitaar erbij.

Handletteren.jpg

Wij zoeken.....

... ouders die een atelier willen geven

 

Lijkt het u ook leuk om eens uw eigen talent in te zetten bij ons op school? Meldt u dan aan voor het geven van een ateliercyclus. Bij het voorbereiden hiervan krijgt u indien nodig hulp van Ciska of Miechelle. Er zijn ook kant en klare draaiboeken bij ons op school die u kunt gebruiken.

Wilt u zich opgeven of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Ciska of Miechelle.

 

Hieronder een ervaring van een ouder:

Ik heb een atelier gegeven over handletteren. De kinderen hebben o.a. een prachtige kerstkaart gemaakt. Ik zou het heel leuk vinden om dit atelier nogmaals te geven aan kinderen die nog niet geweest zijn. 

Open dag Hofvilla

Op dinsdag 12 februari houden alle Wateringse scholen weer een open dag. Op deze dag kunnen mensen een bezoek brengen aan onze school voor een rondleiding en informatie. Ook kunnen zij direct hun kinderen aanmelden. Mocht u nog mensen kennen in uw omgeving die op zoek zijn naar een geschikte basisschool vertel ze dan over onze open dag.

Hieronder vindt u de tijden waarop een bezoek gebracht kan worden aan de school.

  9.30 uur - 11.00 uur

13.30 uur - 16.00 uur

19.30 uur - 20.30 uur

 

Overblijfgeld en ouderbijdrage

Wanneer u nog geen ouderbijdrage of overblijfbijdrage betaald heeft ontvangt u daarvoor binnenkort een betalingsherinnering. Inmiddels heeft 83% van de ouders de ouderbijdrage betaald, echter pas 50% heeft de overblijfbijdrage betaald.

Wij moeten zeer binnenkort de rekening voldoen aan Hakuna, dus we zouden het erg prettig vinden als u vanaf heden deze bijdrage in 1keer zou willen voldoen.

 

Ouders en verzorgers die een Westlandpas bezitten kunnen deze vanaf nu weer laten scannen voor het betalen van de ouderbijdrage/schoolreis.

U kunt hiervoor terecht bij Astrid van der Ende. Zij is dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

Belangrijke data

Agenda.jpg

1 februari:   Groep 8 vrij 

2 februari:   Junior First Lego League

4 februari:   Kind-ontwikkelgesprekken groepen 7 en 8

5 februari:   Kind-ontwikkelgesprekken groepen 7 en 8

7 februari:   Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag

12 februari: Open dag

14 februari: Buurt etentje

14 februari: Inloopochtend groep 1-2

14 februari: Portfolio mee naar huis

15 februari: Speelgoedmiddag groep 1-2

18 februari: Kind-ontwikkelgesprekken groepen 1-6

19 februari: Groep 5A bezoek aan het Museon

21 februari: Groep 4C bezoek aan Gemeente Museum DH

21 februari: Groep 5B bezoek aan het museon

22 februari: Carnaval

22 februari: Start voorjaarsvakantie om 11.30 uur

4 maart:      Weer naar school

Schaatsles

schaatsen.jpg

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van 14 februari tot en met 28 maart 2019 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 5-wekelijkse lessen. Voor data van de lessen en aanmelden voor de cursus; https://haagseschaatsschool.nl/ 

Schaken.pdf

Schoolschaakkampioenschap

Het 42e Naaldwijks Schoolschaakkampioenschap (NSK) wordt gehouden op vrijdag 1 maart a.s. (in de voorjaarsvakantie). Jeugd t/m 12 jaar uit Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland kan individueel meedoen aan dit kampioenschap.

Lees meer
MuziekMees.pdf

Muziek Mees

Bij Muziekmeesters Westland kun je dit voorjaar weer starten met een muziekcursus. Kom naar een gratis proefles op 23 of 30 januari of schrijf je in op de website.

Lees meer
 
Vogelvoer maken 1/2f
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden