bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 5
sinterklaas.jpg

De Hofvilla

Heerlijk avondje is (bijna) gekomen.....

Nog 1 nachtje slapen en dan is het echt zover. Hopelijk heeft Sinterklaas tijd om De Hofvilla te bezoeken en de kinderen weer blij te maken met een mooi cadeautje en wat lekkers. 

  

De deuren van de school gaan op donderdag 5 december om 8.15 uur open. De kinderen moeten dus iets eerder op school zijn, zodat het feest ook echt op tijd kan beginnen. Om 12.00 uur is het feest echt afgelopen en gaan de kinderen naar huis. Op vrijdag 6 december beginnen we een uurtje later.

 

Mocht u donderdagmiddag vanaf 12.00 uur nog even wat tijd hebben..... Uw hulp kan goed gebruikt worden tijdens het versieren van de school.

 

 

Naast het directiekantoor hangt sinds kort een oranje ideeënbus. Hierin mogen ouders en kinderen briefjes met ideeën stoppen voor de ateliers. Ook tips zijn natuurlijk van harte welkom. Wij bedanken Eekhout Bouw voor het hout dat zij hiervoor geleverd hebben. Door de inzet van onze klusouder en onze ouder met een talent voor handlettering ziet de bus er nu zo prachtig uit. 

 

Het valt op dat er veel kinderen te laat op school komen waardoor de leerkracht niet op tijd kan beginnen met de les. Ook nemen veel kinderen de verkeerde ingang. Door de hoofdingang mogen echt alleen de kinderen van groep 1-2 en de kinderen van groep 5C. Oudere broertjes en zusjes moeten via de andere ingangen naar binnen. Wij willen u echt vragen om hierop te letten. 

 

Wij zoeken...

Gezocht.jpg

... collega's

Wij weten dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde mensen voor het onderwijs te vinden, maar we doen toch weer een oproep.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's voor bij ons op De Hofvilla. Ook andere WSKO scholen zijn dringend op zoek.

Mocht u iemand weten, laat die persoon dan graag contact met ons opnemen.

Wellicht kunt u onze oproep op facebook ook delen?!

Liselot.jpg

Even voorstellen ...

Mijn naam is Liselot van Rest-Dijkshoorn. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen in de basisschoolleeftijd.

De afgelopen 17 jaar heb ik met veel enthousiasme op verschillende scholen in Rotterdam en Maassluis gewerkt.
Tijdens mijn werk heb ik ook de opleidingen voor remedial teacher, intern begeleider en coach gedaan. De laatste 5 jaar was ik zorgcoördinator op een school in Maassluis.


Voor nu vind ik het heel erg leuk om weer voor de klas te staan. Ik ben de juf in groep 7A en werk dus samen met juf Nikki.

In mijn vrije tijd zit ik bij een atletiekvereniging, gaan we zeilen als dat uitkomt en speel ik dwarsfluit.

Ik maak graag kennis met u.

Groeten,

Liselot van Rest-Dijkshoorn

SkillsIn

Zoals u eerder in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we onze eigen app ontwikkeld. Deze app heeft als doel om inzichtelijk te maken wat de sterke punten van u als ouder zijn en hoe u deze kunt inzetten binnen De Hofvilla. Wat zo fijn is, u kunt dit doen vanaf uw favoriete plek.


Wat houdt onze app nu eigenlijk in:

- In deze app organiseren we de sterke punten van ouders en leerkrachten. Dit noemen we in onze app ‘talenten in actie’.

- U kunt zich inschrijven voor het geven of begeleiden van een atelier via de app.

- U houdt persoonlijk contact met Miechelle of Ciska rondom verdere            voorbereiding van een atelier.

 

Zeer binnenkort gaan we de app introduceren bij de leerkrachten, kinderen en u. Houdt uw mail dus goed in de gaten.

Kerstpakketten actie

Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om mee te doen met het inzamelen van producten om kerstpakketten te vullen. Deze pakketten worden uiteindelijk via de kerk verspreid onder mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Elke groep gaat er in ieder geval voor zorgen dat er een doos gevuld wordt met producten. Op deze manier dragen we ons steentje bij. 

In de kerstpakketten mogen alleen houdbare producten. U kunt hierbij denken aan; koffie, thee, limonadesiroop, soep uit blik of pakje, suiker, macaroni, beschuit, potten of blikken met groente, blikjes vlees of vis, zeep, tandpasta, etc. In iedere klas komt ook een lijst te hangen.

De pakketten worden op vrijdag 20 december bij de mensen thuis bezorgd.

kerstpakket.jpg

Fruitdag

We hebben gemerkt dat de fruitdagen er op school een beetje bij in zijn geschoten. Op De Hofvilla eten we in de kleine pauze fruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat gezonde voeding is. Na de kerstvakantie gaan we dus weer volop aandacht besteden aan de fruitdagen. Op deze dagen nemen de kinderen dan dus groente of fruit mee naar school. Koek of andere lekkernijen mogen dan niet meer gegeten worden.

LL.png

Lego League

Dit jaar nemen twee groepen van onze school deel aan de finale regio Westland. De groepen zijn samengesteld met kinderen uit groep 7 en 8. Het thema van dit jaar is City Shaper! Op de dag is er van alles te doen voor jong en oud. Vooral heel veel lego maar ook robots. 

De finale vindt plaats in de Privahal, Zijlweg 3 op 14 december in De Lier van 10.30 - 16.00 uur. Om 16.45 uur is de prijsuitreiking.
U bent van harte uitgenodigd om de verrichtingen van de kinderen te komen bekijken. Naast de robotwedstrijden moeten de kinderen ook een presentatie geven over een gebouw in Wateringen dat ze willen veranderen. Ze mogen ook een nieuw gebouw ontwerpen. Daarbij hopen ze op uw steun want er is een prijs te winnen voor het meeste publiek. Hoe leuk is het om de kinderen te zien stralen en vertellen over wat ze hebben bedacht en onderzocht.
Team 2: 11.00 uur
Team 1: 15.00 uur
Zorg dat u een kwartier eerder aanwezig bent.
Wij zien u graag op zaterdag 14 december!

Vakantierooster 2020 - 2021

Herfstvakantie:         19 oktober t/m/ 23 oktober 2020

Kerstvakantie:           21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:    22 februari t/m 26 februari 2021

Pasen:                       2 april t/m 5 april 2021

Meivakantie:             26 april t/m 7 mei 2021

Koningdag:                27 april 2021

Hemelvaart:              13 en 14 mei 2021

Pinksteren:                24 mei 2021

Zomervakantie:         19 juli  t/m 27 augustus 2021  

Kunst na school

Het eerste blok van de naschoolse cursussen is op de helft en de kinderen zijn echt enthousiast!

Vanaf donderdag 16 januari om 15.00 uur start het tweede blok van de naschoolse cursussen van het Westland Cultuur Web.
De cursus "Speel mee op een djembé" voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 zit helemaal vol. Ouders van de kinderen die zich hiervoor ingeschreven hebben krijgen hier deze week bericht over (of hebben dit inmiddels al ontvangen.)
Bij de cursus "Percurssie, dat swingt de pan uit!" voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 is nog voldoende plaats! Deze cursus start ook op 16 januari maar dan van 16.00 - 17.00 uur. Als er leerlingen zijn die willen swingen het tweede uur, dan kunnen die zich zo snel mogelijk aanmelden bij Astrid van der Ende.

De MR zoekt...

... nieuwe leden

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuwe leden van de oudergeleding. De MR is op zoek naar gemotiveerde, dynamische en verantwoordelijke ouders die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacatures.

 

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

 

Bent u de persoon die deze uitdaging zou willen aangaan? Reageer dan voor 13 december via het volgende email adres: hofvilla.mr@wsko.eu

 

Data komende vergaderingen:
Maandag 9 maart 2020

Maandag 18 mei 2020

Maandag 6 juli 2020

 

Belangrijke data

Agenda.jpg

5 december:   Sinterklaasfeest tot 12.00 uur

5 december:   School in kerstsfeer brengen vanaf 12.00 uur

6 december:   School start om 9.30 uur

12 december: Spreekuur Femke Verschoore van het SKT

18 december: Kerstviering

19 december: Buurtetentje

20 december: 11.30 uur start kerstvakantie

6 januari:       Start school

 

Nieuws uit de parochie

Willen jullie als gezin graag met de kinderen naar de zondagse eucharistie- of woord- en communieviering, maar willen jullie ook dat jullie kind de verhalen uit de Bijbel leert begrijpen?

De kinderwoorddienst geeft antwoord op beide vragen.

In de Sint Josephkerk te Wateringen is er regelmatig op zondag een kinderwoorddienst tijdens de zondagse viering van 11.00 uur.

De data voor de kinderwoordienst(en) vindt u in het parochieblad 'Drie-In-Eén'. Ontvangt u deze niet, dan kunt u dit blad aanvragen bij het secretariaat van de Josephkerk.

U kunt kiezen voor de papieren versie of de digitale versie. Ook kunt u deze informatie vinden op de website:

https://rkwestland.nl/wateringen/over-de-parochie/informatie/parochieblad.

 

Aan het begin van de viering wordt aan de kinderen gevraagd met de leidsters mee te gaan naar de vergaderkamer van de pastorie.

Daar horen zij het evangelieverhaal of een spiegelverhaal wat past bij het thema van de viering. Er volgt een gesprekje over het verhaal, waarna de kinderen een activiteit rondom het verhaal doen.

Dit kan onder andere een knutselwerkje of een spelletje zijn.

U bent zelf ondertussen in de gelegenheid om in rust en ruimte de viering mee te maken.

Bij de collecte komen de kinderen weer in de kerk om daar wat te vertellen over wat ze gedaan hebben en één of meerdere kinderen lezen een gebed voor wat past bij het verhaal.

 

Kom gewoon een keer kijken. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

De eerstvolgende kinderwoorddienst is op zondag 8 december a.s. om 11.00 uur in de St Josephkerk ( kolenkit) Wateringen

 
Bewegend leren
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden