bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
De Hofvilla
Nieuwsbrief 15

De Hofvilla

optijdnaarschool.jpg

Sinds vorige week maandag is de school weer gevuld met alle kinderen en collega's. Wat een heerlijkheid! De meeste kinderen zaten na een dag alweer in hun ritme en waren ook snel gewend. Sommige kinderen hadden wat langer de tijd nodig. Het is fijn dat we weer allemaal tegelijk op school kunnen zijn!

 

Deze week hebben wij gemerkt dat er wat oude 'gewoontes' insluipen bij sommige gezinnen. Het gaat hier dan om het te laat naar school komen. Wij hebben expres een inlooptijd van 20 minuten ingesteld zodat alle kinderen gespreid kunnen komen. Het is wel de bedoeling dat ALLE kinderen om 8.30 uur binnen zijn. Om 8.30 uur gaan de poort en de deuren dicht en mogen er geen kinderen meer de school in. Indien uw kind een afspraak heeft bij de tandarts, dokter etc. vragen wij u dit te mailen, zodat wij weten welke kinderen wij later kunnen verwachten.

 

 

Verhuizingen

Mocht u verhuizen of verhuisplannen hebben wilt u ons dit zo snel mogelijk laten weten. Dan weten wij hoeveel kinderen we nog kunnen plaatsen.

Aanmelden broertjes / zusjes

Mochten er nog broertjes of zusjes niet aangemeld zijn, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. We hebben erg lange wachtlijsten en willen niet onnodig kinderen teleurstellen.

Aanmeldformulieren kunt u halen bij Astrid of Mieke.

Personeel

Voor de zomervakantie krijgt u zoals u gewend bent de uitgebreide formatiebrief van ons met daarin alle informatie over het nieuwe schooljaar.

 

Toch willen wij u alvast het volgende meedelen.

Dit schooljaar zullen wij na 21 jaar afscheid gaan nemen van juf Kim van Raamsdonk. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan bij kinderopvang Zon! Tevens zal zij meer tijd gaan besteden aan haar eigen bedrijf. Wij wensen Kim heel veel geluk toe op haar nieuwe plek!

 

Ook gaan wij afscheid nemen van juf Esther Malestein. Na 17 jaar gaat zij De Hofvilla verruilen voor een andere school. Zij wordt directeur op De Prins Willem Alexanderschool in De Lier. Ook haar wensen wij veel succes toe!

Aanvullingen portfolioverslagen

Vorige week heeft u een mail via Parro gehad over de aanvulling op het portfolioverslag. Hieronder brengen wij het nogmaals onder de aandacht.

 

De afgelopen periode bent u als ouder nog belangrijker geweest dan u normaal gesproken al bent. U heeft niet alleen de rol van ouder vervuld, maar daarnaast ook de rol van leerkracht mogen ervaren. U heeft hierdoor o.a. kunnen zien hoe de inzet, de werkhouding, de concentratie en de werkverzorging van uw kind(eren) is.

Wij zouden het leuk vinden als u vanuit uw rol als tijdelijke leerkracht iets kunt schrijven over de periode van thuisonderwijs met uw kind(eren).
Op deze manier heeft elk kind een geschreven herinnering aan deze bijzondere periode. Wij zullen uw geschreven deel invoegen in het portfolio.

 

Wij vragen u het document(en) uiterlijk maandag 22 juni aan te leveren.

Nieuwe richtlijn RIVM

Zoals eerder gecommuniceerd, passen wij onze aanpak/richtlijnen voor ons onderwijs aan, zodra er vanuit de overheid/RIVM/POraad nieuwe adviezen of maatregelen komen. U heeft gisteren of vanmorgen wellicht in het nieuws gehoord dat de RIVM de afspraak rondom neusverkoudheid heeft aangepast. Wij hebben ervoor gekozen om alle kinderen die in groep 1 en 2 zitten toe te laten wanneer zij alleen neusverkouden zijn. Wij vragen aan de ouders van deze kinderen wél om hun kind(eren) op een goede manier, zelfstandig te leren hun neus te snuiten. Wanneer uw kind dit niet goed kan, geven wij er de voorkeur aan om uw kind toch thuis te houden. Uiteraard bent u niet verplicht om uw kind(eren) naar school te sturen bij een neusverkoudheid.

 

Let op: Deze veranderende maatregel geldt alleen bij neusverkoudheid voor de kinderen van groep 1 en 2. Wanneer deze kinderen óók hoesten, keelpijn of koorts hebben, zijn zij niet welkom op school. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 blijven alle maatregelen van kracht. Dus helaas niet naar school bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (in het gezin).

 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die graag.

Vervanging

Wij merken momenteel dat het steeds lastiger wordt om alle groepen te voorzien van een leekracht. Dit komt mede door de richtlijnen van het RIVM, waar ook wij ons aan moeten houden. Het kan dus voorkomen dat er ineens een andere leerkracht voor de groep staat. Wij proberen met kunst en vliegwerk om de boel goed draaiende te houden en dat valt soms echt niet mee.

Wanneer wij een afwezige leerkracht niet meer kunnen vervangen, zal er een thuis-werk-dag ingesteld worden. U ontvangt hierover dan een bericht. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Belangrijke data

Agenda.jpg

21 juni:     Vaderdag

24 juni:     Studiedag - alle leerlingen vrij

1-3 juli:     Groep 8 op kamp

10 juli:      Afscheidsavond groep 8

13 juli:      Portfolio mee naar huis

17 juli:      Start zomervakantie om 11.30 uur       

 
De Hofvilla mist jullie!!
 
De Hofvilla

Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 - 292 093
info@hofvilla.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Hofvilla.wsko.nl
Online versie | Afmelden