DeHofvilla

Schooltijden

Op alle dagen van de week, met uitzondering van de woensdag, werken  wij met een continurooster. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 14.45 uur

Woensdag: 8.30 tot 12.15 uur