DeHofvilla

Waar we voor staan

Veilig samen…leren

Kinderen leren met en van elkaar. Kinderen leren bij ons op school steeds beter zelf problemen oplossen en keuzes maken en daarmee zelfstandig te werken binnen een groep. Binnen onze rustige leeromgeving leren de kinderen ook samen te werken. Hiervoor gebruiken wij dagelijks verschillende coöperatieve werkvormen. Om zeker te zijn van goede leerresultaten blijft de leerkracht wel een zekere sturende rol spelen en structuur bieden.

Binnen ons leerstofjaarklassensysteem creëren wij ruimte voor differentiatie. Kinderen die meer instructie nodig hebben, krijgen dit aan de instructietafel en tijdens het lopen van rondes door de leerkracht in de groep. Kinderen die uitblinken en kinderen die heel veel moeite hebben met de leerstof kunnen in overleg met de ouders op een eigen programma worden gezet. Kinderen die uitblinken kunnen in een “Plus klas” geplaatst worden

Naast de cognitieve ontwikkeling besteden wij ook veel aandacht aan de creatieve en de lichamelijke ontwikkeling. Wij hebben vakleerkrachten voor gymnastiek en beeldende vorming, we geven muziek-, dans- en dramalessen.

Veilig samen…opgroeien

Uitdaging, betrokkenheid, veiligheid en respect zien wij als de basis voor de ontwikkeling van kinderen op onze school. Kinderen moeten weten waar zij aan toe zijn, want dat geeft een veilig gevoel. Wij gebruiken allerlei werkvormen die het samenwerken bevorderen, waaronder structuren uit het coöperatief leren. Door de afwisseling in het samenwerken ontwikkelen de kinderen zich sociaal en emotioneel in positieve zin. Zo leren zij kinderen met een andere mening of ander gedrag beter accepteren. Respect hebben voor elkaar verhoogt de sfeer in de groep en op het schoolplein.

Veilig samen…opvoeden

De leerkrachten op onze school werken samen met de ouders aan de opvoeding van de kinderen. Wij vinden de samenwerking tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. De ouders zijn zeer betrokken bij de school en lopen gemakkelijk binnen als zij de leerkracht willen spreken. Ouders helpen bij heel veel activiteiten. De contacten met de ouders zijn gebaseerd op wederzijds respect.

Veilig samen…geloven

Onze school is een katholieke basisschool. Onze geloofsbeleving komt tot uiting in het vieren van de katholieke feesten, onze methode Hemel en aarde, de Bijbelverhalen, het meewerken aan de voorbereidingen op school aan de Communie , het meedoen aan het kerstspel in de kerk en de viering aan het begin en het einde van het schooljaar.

In onze school zijn mensen met een andere geloofsovertuiging van harte welkom. De grote wereld- godsdiensten komen in onze lessen ruimschoots aan bod.

Veilig samen…werken

Uitdaging, betrokkenheid, veiligheid en respect gelden ook voor ons team. De collega’s gedragen zich professioneel en dat zie je terug in het elkaar aanspreken, ondersteunen en coachen. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor alle kinderen op onze school en onze teamgeest zorgt ervoor dat wij samen met de ouders en de kinderen samenwerken!