DeHofvilla

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes, die beter voor zichzelf willen opkomen en hierbij meer zelfvertrouwen en stevigheid kunnen gebruiken.

Afhankelijk van de situatie leer je voor een Rots- of een Waterhouding te kiezen.

Het is geen ‘praat’-training, waarin kinderen van alles over zichzelf moeten vertellen. Psychofysiek betekent dat er veel ruimte is voor oefeningen/spelopdrachten.

Wat is Rots en Water?
* Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.

* Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide kanten het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen maken. Sommige kinderen kunnen dus iets meer rots ontwikkelen en anderen meer water.

We oefenen met Rots & Water in:
* Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of juist wel wilt

* Kunnen merken wanneer een ander iets niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan stoppen

* Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots)

* Meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen in een ander

* Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen

* Ruzies voorkomen of oplossen

* Zeggen wat je voelt of denkt

* Iets voor een groep durven zeggen of doen.

Op onze school wordt regelmatig (in een kleine groep) Rots en Watertraining aangeboden. De leerlingen krijgen na de trainingsbijeenkomsten een schrijven van de les mee naar huis, zodat ze thuis nog verder kunnen oefenen.