DeHofvilla

Talentklas

De talenten van een kind zijn voor ons uitgangspunt en daar willen we ons aanbod op afstemmen. Daarom is er sinds het najaar 2019 op onze school een Talentklas. Deze klas is een onderdeel van onze school waar leerlingen eigen talenten doorontwikkelen. 

Denk hierbij aan een klas waarin kinderen met hun Talent: ‘brein’ (de meer- en hoog- begaafde leerlingen) werken aan hun talent op cognitief gebied middels onder andere hogere orde denkopdrachten en mindset lessen (Plusklas). 

Een ander onderdeel van de Talentklas is de Klusklas. Deze klas is bedoeld voor kinderen die meer begaafd zijn op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken. 

Tot slot is ook de Impulsklas een onderdeel van De Talentklas, waarbij kinderen middels Club Geluk & Rots en Water trainingen beter leren werken vanuit hart & buik en dus werken aan hun talent ‘voelen’.

 

“We werken vanuit hoofd (weten /plusklas), hart,

buik (voelen/impulsklas) en handen (doen/klusklas)”