DeHofvilla

Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie:

Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie:

Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie:

Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Pasen:

Vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie:

Maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021 

Koningsdag:

valt in de meivakantie (27 april 2021) 

Hemelvaart:

Donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren:

Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie:

Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

 

 

Studiedagen voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn op deze dagen vrij:

Maandag 14 september 2020
Woensdag 11 november 2020
Donderdag 14 januari 2021
Donderdag 25 maart 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 25 juni 2021