DeHofvilla

Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2017 - 2018 en 2018-2019

Herfstvakantie : Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie  : Zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie : Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018

Pasen              : Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Koningsdag      : Vrijdag voor meivakantie (27 april 2018)

Meivakantie     :  Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Hemelvaart      : Zit in meivakantie (10 mei 2018)

Pinksteren       : Zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

 
Zomervakantie : Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus  2018

 

Studiedagen: ALLE leerlingen zijn dan vrij.

 

Woensdag 27 september 2017

Vrijdag 13 oktober 2017

Maandag 20 november`2017

Woensdag 10 januari 2018

Donderdag 22 februari 2018

Maandag 12 maart 2018

Dinsdag 29 mei 2018

Woensdag 27 juni 2018

 Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie:             20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie:              22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie:        23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie:                 19 april t/m 5 mei 2019

Pasen (in meivakantie): 19 april t/m 22 april 2019

Koningsdag:                  zaterdag 27 april (in meivakantie)

Hemelvaart:                  30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren:                    8 juni t/m 10 juni 2019

Zomervakantie 2019:     20 juli t/m 1 september 2019