Talentklas - ZIJN

Club Geluk 

"Club geluk is voor kinderen die op emotioneel gebied (rouw, ziekte, verdriet, scheiding, faalangst) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wat extra aandacht die de leerkracht vaak, O zo graag, wil geven maar waar geen tijd voor is. Dit staat het leerproces soms in de weg en club geluk kan helpen een kind beter in zijn vel te laten zitten.

We dragen bij aan het zich sterker voelen, het zelfvertrouwen en de veerkracht. Hoe meer veerkracht een kind heeft, hoe beter het zelf oplossingen kan vinden in moeilijke situaties.
We leren gevoelens en emoties te kennen en begrijpen, steunen, bieden een luisterend oor, ontwikkelen zelfkennis en zelf oplossend vermogen, ontdekken wat de kwaliteiten zijn etc.
We laten de kinderen dus bewust worden van hun eigen kunnen (kwaliteiten en talenten). Door hier bewust van te zijn kunnen de kinderen obstakels op hun levenspad beter aan. Alles onder het genot van een kopje thee en wat lekkers erbij!"

Na het deelnemen aan Club Geluk zijn de volgende effecten vaak merkbaar bij kinderen:

·  Veerkrachtiger en positiever in het leven staan

·  Zelfvertrouwen

·  Weerbaarheid

·  Betere emotieregulatie

·  Probleemoplossende vaardigheden

·  Stress en piekeren zelf kunnen verminderen

·  Hoe je je eigen geluksgevoel kunt beïnvloeden

 “Je leert een kind beter te kennen door een uur met hem te spelen dan een jaar met hem te praten” (Plato)

Club Geluk is geen vaste methodiek, maar we bekijken per moment wat het kind of het groepje nodig heeft. We gebruiken veel creatieve werkvormen, knutselen, bewegen, gebruiken prentenboeken met een boodschap en ontspanningstechnieken.

En juist de interactie tussen de kinderen in groepjes werkt versterkend, daar komt zoveel moois uit….herkenning, “ik mag er zijn” en “heb jij dat ook”.

Club Geluk wordt op ‘De Hofvilla’ gegeven door Manja, Lisette, Ilse, Annette en Kim

Mocht u uw kind hiervoor op willen geven dan kan dit  in overleg met de leerkracht. U ontvangt dan na aanmelding een ouderformulier waarin u aan kunt geven hoe het met uw kind gaat en uw akkoord geven voor het deelnemen aan Club Geluk. Wanneer Club Geluk start ontvangt u een bericht.

Club Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes, die beter voor zichzelf willen opkomen en hierbij meer zelfvertrouwen en stevigheid kunnen gebruiken.

Afhankelijk van de situatie leer je voor een Rots- of een Waterhouding te kiezen.

Het is geen ‘praat’-training, waarin kinderen van alles over zichzelf moeten vertellen. Psychofysiek betekent dat er veel ruimte is voor oefeningen/spelopdrachten.

Wat is Rots en Water?
* Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.
* Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide kanten het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen maken. Sommige kinderen kunnen dus iets meer rots ontwikkelen en anderen meer water.

We oefenen met Rots & Water in:
* Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of juist wel wilt
* Kunnen merken wanneer een ander iets niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan stoppen
* Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots)
* Meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen in een ander
* Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen
* Ruzies voorkomen of oplossen
* Zeggen wat je voelt of denkt
* Iets voor een groep durven zeggen of doen.

Op onze school wordt regelmatig (in een kleine groep) Rots en Watertraining aangeboden. De leerlingen krijgen na de trainingsbijeenkomsten een schrijven van de les mee naar huis, zodat ze thuis nog verder kunnen oefenen.

Club Happy Dyslexie

De Hofvilla gaat samen met de HOI Foundation aan de slag met de dyslectische kinderen om ze steviger, zelfverzekerder en gemotiveerder de beste lezer, schrijver en rekenaar te laten worden die er in ze zit door óók te focussen op hun talenten.

De sociaal-emotionele kant van dyslexie is vaak onderbelicht. Terwijl je als ouder en leerkracht de worsteling, frustraties, faalangst en onzekerheid dagelijks ziet. Hoe word je kind de beste schrijver en lezer die er maar in zit, als er geen geloof in eigen kunnen is? Als er geen motivatie of durf meer is om te leren? Of als je ziet dat alle moeite niet wordt beloond met goede resultaten? Hoe kan je als ouder, samen met de leerkracht, je kind ook op dit gebied ondersteunen?
Vanuit moderne wetenschap (neurodiversiteit), enthousiasme en ervaringsdeskundigheid krijgen leerlingen nieuwe inzichten en praktische handvatten die ze direct kunnen toepassen.