Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie:

Zaterdag 16 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021 

Kerstvakantie:          

Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie:   

Zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022 

Pasen:              

Vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie:              

Zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022 

Koningsdag:               

Woensdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart:               

Donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren:                

Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie:         

Zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022. Alle kinderen zijn op deze dagen vrij.

Donderdag 16 sept 2021 WSKO studiedag
Woensdag 6 okt 2021
Dinsdag 16 nov 2021
Maandag 7 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Maandag 30 mei 2022
Vrijdag 17 juni 2022