Waar we voor staan

Onze visie 

Bij ons op de Hofvilla kunnen alle leerlingen zich optimaal ontplooien.
We werken vanuit hoofd (weten), hart (voelen), buik (willen) en handen (doen). Het gaat ons om welbevinden, geluk, gezondheid en prestaties van de leerlingen. Wij dragen eraan bij dat de leerlingen nu en in de toekomst met zelfkennis en zelfvertrouwen op hun eigen wijze kunnen floreren en mede daardoor een persoonlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.

Onze identiteit en missie

Wij staan voor een duurzame school met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin leerkrachten en leerlingen op hun plek zitten en in gedrag laten zien betrokken te zijn bij elkaar. We maken regelmatig met elkaar de balans op en kijken naar behoeften, wensen en talenten van leerkrachten, leerlingen en medewerkers. We gaan uit van authenticiteit
en diversiteit. Leerkrachten, leerlingen en medewerkers krijgen de ruimte
om zichzelf te zijn in een veilige en prettige omgeving.
Binnen onze school zijn brede ontwikkelmogelijkheden. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan talenten ontdekken, waarderen, ontwikkelen en benutten.
Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat progressie altijd mogelijk is. We koesteren ons partnerschap met ouders vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen/leerlingen. De schoolomgeving in al zijn facetten willen wij zo optimaal mogelijk inzetten bij het creëren van een rijke leeromgeving. Wij zijn geen eiland, maar een WIJ-land!

Onze waarden en overtuigingen

Op de Hofvilla is er openheid in gesprek en gedrag. Eigenheid, vertrouwen, groei en persoonlijke ontwikkeling, erkenning en waardering zijn waarden die ons de Hofvilla maken. Wij vinden dat leerlingen zoveel mogelijk eigenaar dienen te worden van hun eigen ontwikkeling.

Alle leerkrachten, medewerkers, leerlingen en ouders beschikken over talenten.

Eigenheid: Wij vinden het belangrijk dat iedereen eigenheid ontwikkelt binnen onze vreedzame omgeving. Dat iedereen door erkenning en waardering groeit in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
Iedereen is anders en mag er zijn.
Vertrouwen: Wij vinden het belangrijk om elkaar te vertrouwen en ruimte te krijgen om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en onszelf te zijn. We krijgen ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. We kunnen onze leeropbrengsten zelf omschrijven en gaan daarover met elkaar in gesprek.
Groei: Wij vinden het belangrijk dat we binnen de Hofvilla vanuit onze passie en professionaliteit groeien door met en van elkaar te leren. We maken daarbij gebruik van (zelf)reflectie.
Zelfinitiatief: Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun behoeften uitspreken door daarin zelf het initiatief te nemen of middels vraagstelling aan de leerkracht.
Waardering en vertrouwen: Wij zijn ervan overtuigd dat waardering en vertrouwen de groei en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.
Inspiratie: Wij vinden de inspiratie in de wereld om ons heen en maken gebruik van bronnen en verhalen.

Wij nodigen ouders, team en kinderen in vertrouwen uit om constructief met elkaar samen te werken. Wij vinden het belangrijk dat we op een open en respectvolle manier communiceren met kinderen, ouders en externen. Iedereen is anders en mag er zijn!