Sociaal Kern Team

Het Sociaal Kern Team (SKT) is er voor Westlandse ouders met vragen over opvoeden en opgroeien. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk samen spelen, driftbuien, negatief gedrag of teruggetrokken gedrag. Maar ook bij meer complexe zorg voor jeugd en volwassenen is er het SKT. Het team biedt ondersteuning en (kortdurende) professionele begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. Loopt u, als u vragen hebt, gerust eens binnen bij het spreekuur op school. U bespreekt uw vragen/zorgen en samen met de zorgregisseur stelt u vast óf er vervolgstappen nodig zijn. Maar het kan ook zijn dat één gesprek voldoende is om u verder te helpen. Uiteraard wordt dit gesprek vertrouwelijk behandeld.


Data spreekuren

Aan onze school is als zorgregisseur Romy Kleijweg verbonden. Zij werkt bij het Sociaal Kernteam Westland.

Romy is er de volgende maandagochtenden, in de kamertje rechts van de hoofdingang, tussen 8.15 uur en 9.15 uur:
28 maart
11 april
9 mei
23 mei
13 juni
27 juni

Één aanspreekpunt voor ouders

Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van scheiding, verlies, schulden of andere problemen binnen het gezin. De zorgregisseur maakt dan samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Waar nodig, wordt ook school hierin betrokken. Zodat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en inzicht kan meewerken aan het welzijn van uw kind.

 
Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, dan kunt u als ouder ook altijd contact opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente Westland via telefoonnummer 140174 (tijdens kantooruren). Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal makelaar of het Sociaal KernTeam Westland. U kunt ook vrijblijvend binnenlopen bij het Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn in uw eigen kern. Ook zij kunnen u desgewenst doorverwijzen naar de juiste ondersteuning.