Thomas More (PABO)

THOMAS MORE HOGESCHOOL, SINDS 1950 DÉ PABO IN ROTTERDAM
Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar de communicatielijnen kort zijn, zowel met de docenten als de studenten. Een hechte samenwerking met het basisonderwijs in Rotterdam en omgeving staat bij Thomas More Hogeschool hoog in het vaandel.

Thomas More Hogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die zichzelf blijven ontwikkelen. Studenten van Thomas More Hogeschool leveren zelf ook een actieve bijdrage aan hun leeromgeving. Dit zorgt voor leraren met kennis, kunde en (zelf)vertrouwen die het basisonderwijs versterken.

Kenmerkend voor de opleiding is het schakelen tussen theorie en praktijk. De lesstof wordt continu verbonden aan de beroepspraktijk en andersom. Direct vanaf het eerste jaar wordt er stage gelopen bij één van de basisscholen waar Thomas More een samenwerkingsverband mee heeft.

Partners
Thomas More Hogeschool werkt samen met 7 katholieke schoolbesturen in Rotterdam en regio. Dit zijn:

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)
Stichting Floreo
Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO)
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Laurentius
De Groeiling
Meer informatie vindt u op de website van Thomas More Hogeschool: www.thomasmorehs.nl
Voor actueel nieuws van Thomas More Hogeschool en ontwikkelingen in het basisonderwijs:
facebook.com/thomas.more.hs
twitter.com/ThomasMoreHS

 
IN 2 JAAR ZELF VOOR DE KLAS?
Wel eens overwogen zelf les te geven in het basisonderwijs? Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Als je in het bezit bent van een hbo-of wo-bachelor of master kun je met deze opleiding in twee jaar leraar basisonderwijs worden.

Je volgt twee avonden per week onderwijs en loopt daarnaast één dag in de week stage. Aan het eind van elk semester loop je een hele week stage. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten. Zie voor actuele informatie: www.duo.nl.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op www.thomasmorehs.nl