Talentklas - DOEN

De Talentklas DOEN is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 6-7-8) die begaafd zijn op praktisch gebied of vaardigheden beter leren door het letterlijk te DOEN. De kinderen maken op een praktische manier allerlei vaardigheden eigen. Deze vaardigheden kunnen te maken hebben met het vak techniek, natuur, ambachten, koken, maar kunnen ook op een heel ander vlak liggen. 

Aan de hand van onderzoekend en ontwerpend leren, leren ze hoe ze willen en kunnen leren aan zowel cognitieve als sociale vaardigheden.

Ze leren bepaalde vaardigheden dus door dit zelf te ervaren en toe te passen in de praktijk, hierdoor krijgen ze een beter zelfbeeld van wat ze zelf kunnen. 

Doelen waaraan gewerkt wordt t.a.v. persoonlijke vaardigheden:
* Zelfinzicht
* Ken je eigen kwaliteiten en beperkingen
* Zelfvertrouwen (sterk besef van eigenwaarde)
* Verantwoordelijk zijn
* Innovatie en aanpassingsvermogen (open staan voor nieuwe ideeën)
* Motivatie
* Doorzettingsvermogen en initiatief nemen

 

Het programma wat we aanbieden in de DOE-klas is divers o.a. zagen/timmeren, koken/bakken, dierenverzorging, klusjes in en rondom school, tuinieren.